KONKURS!

Międzynarodowy konkurs dla szkół podstawowych “Netvengers”:

Kategoria plastyczna klasy 1-3 szkoły podstawowej:
Temat: Moja przygoda w internecie
Przygotuj pracę plastyczną w formacie A4 dowolną płaską techniką.

Kategoria literacka klasy 4-8 szkoły podstawowej:
Temat: Nie hejtuję, reaguję!
Napisz opowiadanie od 150 do 400 słów.

Termin zgłoszeń upływa 5 marca.

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz życzymy powodzenia,
Zespół Netvengers

REGULAMIN KONKURSU

Zgłoszenie oraz zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie należy przesłać wraz z pracami uczniów poprzez formularz dostępny na stronie internetowej netvengers.pl.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

 • Plastycznej dla klas 1-3;
 • Literackiej dla klas 4-8.

1.  KATEGORIA PLASTYCZNA:

Temat pracy: Moja przygoda w internecie
Praca może być wykonana płaską techniką dowolną na formacie A4.
Kategoria: klasy 1-3 szkół podstawowych

Opiekun prawny lub nauczyciel danej placówki zgłasza uczennicę/ucznia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej i podaje następujące informacje:

 • imię i nazwisko uczestnika;
 • adres placówki, telefon kontaktowy, klasę;
 • kategorię wiekową.

Do zgłoszenia macierzysta szkoła załącza fotografię pracy wykonanej przez uczennicę/ucznia. Fotografia musi w sposób możliwie najdokładniejszy przedstawiać wykonaną pracę i musi być przesłana w pliku o formacie jpg. lub pdf. 
W nazwie pliku koniecznie trzeba podać imię i nazwisko autora pracy i szkołę np.: „Anna Maciejczak SP208”.

Termin nadsyłania prac to 05.03.2023r. [włącznie].

Komisja wybierze 3 zwycięskie prace.
Organizatorzy przewidują także przyznanie wyróżnień.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem maila.

2.  KATEGORIA LITERACKA:

Temat pracy: Nie hejtuję, reaguję!
Zadaniem uczestnika jest napisanie opowiadania od 150 do 400 słów.
Kategoria: klasy 4-8 szkół podstawowych.

Opiekun prawny lub nauczyciel danej placówki zgłasza uczennicę/ucznia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej i podaje następujące informacje:

 • imię i nazwisko uczestnika;
 • adres placówki, telefon kontaktowy, klasę;
 • kategorię wiekową.

Do zgłoszenia, macierzysta szkoła, załącza plik z pracą uczennicy/ucznia. Plik musi zostać przesłany w formacie .docx. W nazwie pliku koniecznie trzeba podać imię i nazwisko autora pracy i szkołę np.: „Anna Maciejczak SP208”.

Termin nadsyłania prac to 05.03.2023r. [włącznie].

Komisja wybierze 3 zwycięskie prace z kategorii wiekowej.
Organizatorzy przewidują też przyznanie wyróżnień.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem maila.

3.  FINAŁ

Komisja w każdej konkursowej kategorii przyzna nagrody za I, II i III miejsce, jeśli uzna za wskazane, także i wyróżnienia.
Decyzja komisji w poszczególnych kategoriach jest ostateczna i nie podlega odwołaniu oraz uzasadnieniu.
Organizator powiadomi o wynikach konkursu uczestników poprzez wiadomość mailową.

JURY:

Kategoria plastyczna:

 • Magister sztuki Karolina Kudłacik

Kategoria literacka:

 • Pan Adam Charif

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ KONKURSU:

 • Zuzanna Kosieradzka;
 • Krystyna Paszewska;
 • Lidia Kaczmarek;
 • Kalina Dzierżak.
 • Magda Siebuła;
 • Jan Kozłowski;
 •  

Kontakt
Zespół projektowy Netvengers:
adres mail: konkurs.netvengers@gmail.com

ZWYCIĘZCY

kATEGORIA PLASTYCZNA

1

Milena Kapica

Szkoła podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie

2

Kacper Maleszewski

Szkoła Podstawowa nr. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach


3

Oliwia Szaro

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim

WYRÓŻNIENIA

kATEGORIA PLASTYCZNA

Anna Zięba

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim

Filip Mroczka

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim

Wiktor Pruchnik

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim

Wiktoria Rembisz

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim

Aleksandra Bąk

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie

ZWYCIĘZCY

kATEGORIA LITERACKA

1

Aaron Kozak

Szkoła Podstawowa nr 22 im Karola Miarki w Chorzowie

2

Maja Walasek

Zespół Placówek Oświatowych w Owni

3

Artur Bernat

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. bpa Wojciecha Tomaki

WYRÓŻNIENIA

kATEGORIA literacka

Magdalena Witwicka

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Woli Książęcej

Julia Kowalczyk

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wałbrzychu

Hanna Budzińska

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Limerick

Julia Kuśpiel

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim

Oliwia Garsztkowiak

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Woli Książęcej

NETVENGERS

netvengers.zzt@gmail.com

Copyright © Netvengers 2023