HEJT

Kiedy Internet stawał się coraz bardziej popularny, ludzie szybko zorientowali się, że jest to idealne miejsce do wyrażania swoich opinii bez ponoszenia konsekwencji, jakie można by ponieść w realnym życiu. Zaczęli to robić coraz częściej i śmielej, nie zdając sobie sprawy, że zamieszczane przez nich w sieci komentarze i opinie już dawno przekroczyły granicę konstruktywnej krytyki. W dzisiejszych czasach hejt jest nieodłączną częścią internetowego życia, ale nie można zapomnieć, że jest to bardzo negatywne zjawisko. Jednak, aby móc z nim walczyć warto na początku zapoznać się z jego dokładną definicją.

Czym naprawdę jest hejt?

W dzisiejszym świecie hejt jest powszechny w internecie, jednak nie wszystko co jest tak nazywane, rzeczywiście nim jest. Nie ma on swojej definicji prawnej, ale według słownika języka polskiego PWN hejtem jest obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w internecie. Oznacza to, że nie każda krytyka jest hejtem, a jedynie ta, która nas obraża lub atakuje.

Jakie konsekwencje można ponieść hejtując kogoś w sieci?

Chociaż sam hejt nie jest w Polsce uważany za przestępstwo, to w wielu przypadkach zamieszczane treści mogą podpadać pod istniejące artykuły kodeksu karnego np. art.190a k.k. czy art. 216 k.k.. Oznacza to, że za obrażanie kogoś w internecie można ponieść konsekwencje prawne. I to nie tylko w sądzie karnym, ale i cywilnym, gdyż ofiara ma prawo złożyć pozew o naruszenie dóbr osobistych. 

To samo dotyczy osób nieletnich. Taka osoba nie może co prawda stanąć przed sądem karnym jak osoby dorosłe, ale może odpowiadać przed sądem rodzinnym, a w konsekwencji, zostać umieszczona w zakładzie poprawczym. Pamiętajmy również, że w sieci nie jesteśmy anonimowi! Według regulaminów mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy Twitter administratorzy naszych danych udostępniają je uprawnionym organom ścigania. A jest to tylko jeden z licznych sposobów na namierzenie kogoś w sieci. Jest to prostsze niż nam się wydaje. 

Skutki hejtu

Negatywne skutki hejtu ponosi nie tylko osoba hejtująca, ale przede wszystkim osoba hejtowana.

Narażenie na nieustające ataki w internecie może prowadzić do bardzo poważnych problemów zdrowotnych takich jak bezsenność, stany lękowe, stany depresyjne, depresja, a w konsekwencji tego nawet myśli i próby samobójcze. Osoba hejtowana może mieć też obniżone poczucie własnej wartości i żyć w przekonaniu, że do niczego się nie nadaje. Warto więc pomyśleć chwilę zanim zdecydujemy się napisać komuś coś niemiłego.

Jak radzić sobie z hejtem?

Przede wszystkim należy poszukać wsparcia! Pod tekstem znajduje się lista telefonów zaufania, pod które zawsze można zadzwonić, ale warto też zgłosić się do poradni psychologicznej. Poza tym należy zrobić zrzuty ekranu obraźliwych komentarzy, tak aby widoczny był adres strony. Mogą one potem służyć jako dowód na policji i w sądzie.

Jak zapobiegać i reagować na hejt?

Najprostszym sposobem reagowania na hejt jest zgłaszanie agresywnych komentarzy moderatorom/administratorom strony. Zwracajmy również uwagę na to, co sami publikujemy w internecie. Każdą zmianę należy zaczynać od siebie. Można też stanąć w obronie osoby hejtowanej lub po prostu napisać miły komentarz. Bardzo często, nawet wśród dużej ilości obraźliwych wpisów, kilka pozytywnych zdań potrafi naprawdę pomóc. Nie wolno natomiast rozprzestrzeniać negatywnych komentarzy, gdyż to tylko nakręca spiralę hejtu. 

Zachęcamy do udzielania się we wszelkiego rodzaju akcjach przeciw mowie nienawiści w sieci. Każdy taki projekt pomaga zatrzymać nadchodzące fale hejtu.

TELEFONY ZAUFANIA

Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą hejtu, nie bądź bierny, pomóż w walce z hejtem! Możesz zadzwonić na jeden z telefonów zaufania:
  • 116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę
  • 800 800 605 – Infolinia „Pomagamy” 
  • 22 484 88 04 – Telefon Zaufania Młodych
  • 800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia zarówno dla dzieci i młodzieży jak i rodziców i pedagogów
  • 800 121 212 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

NETVENGERS

netvengers.zzt@gmail.com

Copyright © Netvengers 2023